Faktori rizika za pojavu postporođajne depresije

 

Umesto o uzrocima, korisnije je govoriti o
faktorima rizika za pojavu postporođajne
depresije, u vezi sa kojima su sprovedena
mnoga istraživanja. Neki od faktora rizika koji
su utvrđeni istraživanjima i na osnovu kliničke
prakse su:

Prenatalna depresija je depresija koja se javlja
tokom same trudnoće i jedan je od
najpouzdanijih prediktora postporođajne
depresije

Prenatalna anksioznost je anksioznost koja se
javlja tokom trudnoće

Istorija depresije ili depresivnih epizoda koje
nisu vezane za trudnoću takođe povećava rizik
od pojave depresije nakon porođaja

Postporođajna tuga (“Baby blues”) je takođe
faktor rizika, iako, kao ni u slučaju ostalih
faktora, ne znači da njeno javljanje nužno
uslovljava i javljanje depresije

Skorašnji stresni životni događaji

Neadekvatan ili nepostojeći sistem socijalne
podrške pod kojom se podrazumevaju
prvenstveno porodica i prijatelji

Loš i nepodržavajuć partnerski odnos

Nisko samopouzdanje

Traumatičan ili stresan porođaj

Stres oko brige o detetu/deci

Novorođenče sa zdravstvenim problemima
ili problematičnim temperamentom

Nizak socioekonomski status (siromaštvo)

Neplanirana ili neželjena trudnoća

ZAHVALJUJEMO

NAŠIM PARTNERIMA

ZA VIŠE INFORMACIJA

KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM

Biće nam drago da pokušamo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa:

Garsije Lorke 5, Banja Luka 78000

Telefon:

+38766300140

+38765637743

Radno vrijeme:

Pon-Pet 09.00 – 19.00
Subota 09.00 – 15.00

Drage mame,

Kako biste pristupili sajtu i imale sve potrebne informacije za vaš
oporavak i pravilan rast i razvoj vaše bebe molimo vas da popunite
sledeći upitnik. Svi traženi podaci koristiće se isključivo za potrebe kreiranja sadržaja sajta i kako bi se vama kao korisniku pružila adekvatna usluga. Privatnost navedenih podataka je zagarantovana.
JESTE LI SPREMNI?

KRENIMO VJEŽBATI!